Joke Zephat Training & Advies

 Home            Ondersteuning & Advies            Thema's & Trainingen            Projectenoverzicht

Joke Zephat

Joke Zephat, Training & Advies  werkt nauw samen met trainers/adviseurs, die jarenlang ervaring hebben in het werken voor en met patiënten- en gehandicapten-organisaties.

 

“Ervaringsverhalen bieden inspiratie, herkenning en steun. Ervaringskennis is een set van tips en manieren over hoe te handelen en hoe met beperkingen een goed leven te leiden.  Ervaringskennis biedt daarmee praktische kennis en perspectief.”

 

De afgelopen jaren heb ik mijn aandacht voornamelijk gericht op patiënten-organisaties. Vaak krijgen mensen nadat een diagnose is gesteld, het advies om te leren leven met de ziekte of aandoening. Maar hóe dat moet, dat blijft onbeantwoord. Ervaringsverhalen bieden inspiratie, herkenning, perspectief en steun. Ervaringskennis is een set van tips en manieren over hoe te handelen en hoe met beperkingen een goed leven te leiden.  Daarover beschikken de patiënten-organisaties en zij hebben daarmee unieke kennis in huis. Kennis die op een professionele manier uitgedragen en ingezet kan worden. Ik zet in dit kader verschillende projecten uit en draag zorg voor de uitvoering van professionalisering en vrijwilligersbeleid.

Daarnaast geef ik trainingen ter onder-steuning van de vrijwilligers die de verschillende kernfuncties van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: lotgenoten-contact, voorlichting en belangen-behartiging, gestalte geven op basis van ervaringskennis en vanuit ervarings-deskundigheid. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger dàt doet waar zijn/haar hart en talent ligt.

 

Ten slotte verzorg ik ook trainingen voor vrijwilligers die actief zijn binnen de informele zorg: buddyzorg, vrienden-diensten, activerend huisbezoek.