Het managen van een patiënten- organisatie is een fikse uitdaging.Als bestuur dient u beleid te ontwikkelen en er voor te zorgen dat de  vrijwilligers het werk op een goede en enthousiaste manier kunnen uitvoeren. Ook wordt verwacht dat u zich als gelijkwaardig gesprekspartner van professionals, zorgverzekeraars en overheden profileert en dat u financieringsbronnen aanboort om uw producten en diensten blijvend aan te kunnen bieden.

Joke Zephat Training & Advies kan het bestuur helpen om stapsgewijs te werken aan verdere professionalisering van de organisatie. Bijvoorbeeld door het voorbereiden en begeleiden van een bestuursdag en meer in het algemeen:

  • beleid ontwikkelen, keuzen maken en stappenplannen uitzetten;
  • op basis van brede input: beleidsplan schrijven;
  • vrijwilligersbeleid ontwikkelen.

Joke Zephat Training & Advies

Patiëntenorganisaties

Ondersteuning & Advies

          home     Joke Zephat    Thema's & Trainingen    Projectenoverzicht

“Hard gewerkt aan zaken waar we anders niet aan toe komen. Ik zou graag twee keer per jaar zo’n bestuursdag willen. Zinvol en verhelderend. Fijn dat er goede procedureafspraken zijn gemaakt, want het is niet fijn als het niet goed loopt”.