Zelfmanagement heeft tot doel om de regie over de kwaliteit van leven weer in eigen handen te nemen. En dat werkt. Het formuleren van persoonlijke, haalbare, doelen staat centraal. Denk aan beter communiceren met je zorgverlener, meer op je voeding letten of meer bewegen. Naast veel professionals zijn ook ervaringsdeskundige vrijwilligers op dit terrein actief. Het grote voordeel is dat zij uit eigen ervaring weten hoe je de kwaliteit van leven kunt verbeteren door zelf weer de regie te voeren, zie projecten.

Joke Zephat Training en Advies heeft ervaring in het trainen van ervaringsdeskundige vrijwilligers om zelfstandig of samen met professionals cursussen zelfmanagement te geven.

Trainingen

 • Besturen van PG-organisaties

  # ervaringskennis en

  # ervaringsdeskundigheid;

  # professionaliseren;

  # vrijwilligersmanagement.

 • Vrijwilligersbeleid

  #  aansturen van vrijwilligers;

  #  vrijwilligers werven en

  selecteren;

  werken met een inwerkplan;

  #   voortgang- en evaluatie-

  gesprek.

 • Individuele en groepsondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid

  #  telefoontraining;

  #  training beantwoording

  #  e-mailvragen;

  #  bezoek aan leden;

  #  grenzen in het

  vrijwilligerswerk;

  #  omgaan met emoties;

  #  begeleiden van

  groepsgesprekken.

 • Voorlichting geven vanuit ervaringsdeskundigheid

  #  presentatie geven voor

  verschillende doelgroepen;

  #  op de beurs staan en je

  organisatie representeren;

  #  schrijven voor verenigingsblad

  of -website

  #  organiseren van

  themabijeenkomsten.

 • Effectief belangen behartigen

  # samenwerken met

  # professionals;

  # effectief belangen

  # behartigen;

  # participatie kwaliteit van

  # zorg, wetenschappelijke

  # onderzoek, ketenzorg;

 • Social Media

   

  # introductie en zelf leren

  twitteren;

  # twitter in de communicatie-

  strategie van patiënten-

  organisaties.

Joke Zephat Training & Advies

Patiëntenorganisaties

Thema's & Trainingen

          home     Joke Zephat    Ondersteuning & advies    Projectenoverzicht

Ervaringskennis

Overheid, zorgverleners en andere partijen in de samenleving hechten steeds meer waarde aan de ervaringskennis van mensen met een ziekte of beperking. Voor patiëntenorganisaties is het van belang, om deze ervaringskennis toegankelijk te maken voor anderen. Bij de uitvoering van de kerntaken van uw organisatie, kan deze kennis, die in hoofden van mensen zit, goed benut worden.

Joke Zephat Training en Advies  helpt u bij het boven tafel krijgen en vastleggen van deze kennis. Gewerkt wordt met de methode die gebruik maakt van sleutel-scènes. Hiermee geeft u een kwaliteits-impuls aan uw organisatie.